K•ZiE back to RO#2 [EXP Quest for Novice]

posted on 30 Sep 2012 01:52 by iamkzie in GAME
30 กันยายน 2555
 
Base EXP ฟรีๆรับไปเลยใน Trainning Ground ครับ..
 
จากตอนแรก หากทำตามขั้นตอนแล้ว เราจะได้รับ Base EXP ทั้งสิ้น 7,500 Base EXP และก็จะมี Base LV 6 กว่าๆ แต่ยังมีเควสต์ให้ Base EXP กับเราอีกนั่นก็คือ...
 
  
Swordman Quest:
1. ให้คุยกับ Npc Swordman เลือก "ภารกิจ"
2. จากนั้นเจ้าหน้าที่สมาคม จะให้เรากำจัด Picky 2 ตัว
3. เมื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคมอีกครั้ง
ได้รับ Novice Potion 200 ea/Base EXP 5,000 Job EXP 100
 
Thief Quest
1. ให้คุยกับ Npc Thief เลือก "ข้าต้องการฟังเกี่ยวกับภารกิจ"
2. จากนั้นเจ้าหน้าที่สมาคม จะให้เรากำจัด Willow เก็บ 5 Tree Root
3. เมื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคมอีกครั้ง
ได้รับ Novice Fly Wing 50 ea/Base EXP 5,000 Job EXP 100
 
Merchant Quest
1. ให้คุยกับ Npc Merchant (จะมี Merchant อยู่สองตัว เลือกตัวที่อยู่แถวล่างนะครับ) เลือก "มอบภารกิจให้ข้า Quest"
2. จากนั้นเจ้าหน้าที่สมาคม จะให้ขายของโดยใช้การ Discount (ต้องได้ Merchant Manual และสวมใส่ก่อนนะถึงจะทำการ Discount ได้) มา 300 zeny
3. เมื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคมอีกครั้ง
ได้รับ Phracon 7 ea/Base EXP 5,000 Job EXP 100
 
 
Mage Quest
1. ให้คุยกับ Npc Mage เลือก "มอบหมายภารกิจให้ข้า "
2. จากนั้นเจ้าหน้าที่สมาคม จะให้เรากำจัด Lunatic 5 ตัว
3. เมื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ เจ้าหน้าที่สมาคมอีกครั้ง
ได้รับ Novice Butterfly Wing 30 ea/Base EXP 5,000 Job EXP 100
 
ทำมันทุกเควสต์เลย เท่านั้นคุณก็จะได้เพิ่มมาอีก 20,000 Base EXP ทีนี้กระฉูดเลยครับ คุณจะมี Base LV 10 เลยครับ เปลี่ยนอาชีพได้เลย อิอิ

Comment

Comment:

Tweet